Darbų ir gaisrinės saugos dokumentacija

Apie gaisrinę saugąVisose įmonėse, nepriklausomai nuo veiklos, privalo būti parengta darbų ir gaisrinės saugos dokumentacija. Šioje dokumentacijoje aprašoma darbuotojų saugos ir sveikatos sistema, bei nustatomas gaisrinės saugos režimas įmonėje. Kad sistema veiktų, paskiriami atsakingi asmenys. Ruošiant gaisrinės saugos dukumentus pirmiausia nusprendžiama, kas įmonėje bus atsakingas už gaisrinę saugą. Mažesnėse įmonėse dažniausiai juo skiriamas įmonės vadovas, didesnėse įmonėse, padalinių vadovai turintys "Asmens, atsakingo už priešgaisrinę saugą" pažymėjimą. Remiantis galiojančiais teisės aktais sukuriamos gaisrinės saugos instrukcijos, kurių pagrindu instruktuojami darbuotojai. Gaisrinės saugos instrukcijos būna: įvadinė (bendroji) bei, priklausimomai nuo patalpų paskirties ir darbų pobūdžio, administracinių patalpų, sandėliavimo patalpų, parduotuvės patalpų ir t.t. Taip pat priklausomai nuo įmonėje atliekamų darbų sukuriamos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos. Nurodoma instruktavimų atlikimo, įforminimo tvarka, periodiškumas, atsakingi asmenys. Svarbus dokumentas rengiant darbuotojų saugos dokumentaciją – darbo tvarkos taisyklės. Jose aprašoma darbuotojų įdarbinimo, atleidimo, atostogų suteikimo, apmokėjimo už darbą tvarka, darbuotojų darbo laikas bei specifinės įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Darbo tvarkos taisyklės derinamos su darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai, taip pat visi darbuotojai įsidarbindami privalo būti su jomis supažindinti pasirašytinai. Įsakymu paskiriami atsakingi asmenys už įmonės pirmosios pagalbos rinkinių priežiūrą. Sudaromas profesinių kenksmingumo veiksnių sąrašas (kontingento patvirtinimo pažyma). Juo remiantis pildomos darbuotojų medicininės knygelės įrašant kenksmingus darbo faktorius. Sudaromas darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikas. Tvirtinami darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai. Įmonėje nustatoma darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka. Priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio, darbuotojų atliekamų darbų, įvertinus darbo pavojus darbuotojų sveikatai, įmonėje turi būti parengtas ir su darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai suderintas nemokamai išduodamų darbuotojams asmeninių apsauginių priemonių sąrašas. Parengiama asmeninių apsauginių priemonių naudojimo instrukcija, išdavimo ir grąžinimo tvarka. Taip pat, rengiant darbų ir gaisrinės saugos dokumentaciją, reikia atkreipti dėmesį į įmonėje naudojamas chemines medžiagas. Darbuotojai, dirbanyts su cheminėmis medžiagomis, turi būti supažindinti su cheminių medžiagų saugos duomenų lapais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *