Darbų sauga – asmens apsauginės priemonės

Asmens apsaugos priemonėsDarbuotojų saugos ir sveikatos sistemos pagrindinis uždavinys – užtikrinti dirbančiojo saugą ir sveikatą darbo metu. Darbdavys (darbdavį atstovaujantis asmuo) turi užtikrinti, kad visi pavojingi veiksniai darbo metu, kuo mažiau kenktų darbuotojo sveikatai. Vienas iš būdų – išduoti darbuotojams asmens apsaugines priemones. "Asmeninė apsaugos priemonė – bet kuri priemonė, skirta darbuotojui turėti ar dėvėti, siekiant apsaugoti jį nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę darbuotojo saugai ir sveikatai, bei kitas šiam tikslui skirtas priedas ar reikmuo" su tikslu užtikrinti tinkamą darbų sauga. (patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 "Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai"). Asmeninė apsaugo priemonė turi: apsaugoti nuo kenksmingų ar pavojingų veiksnių, esančių darbo aplinkoje, nesukeldama didesnio pavojaus darbuotojo sveikatai; atitikti darbo vietoje esančias sąlygas; atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo sveikatos būklę; tikti darbuotojui pagal jo fiziologines ar kitas ypatybes. Darbdavys aprūpinti darbuotojus asmens apsauginėmis priemonėmis privalo iš savo lėšų, taip pat darbdavys rūpinasi apsauginių priemonių priežiūra, organizuoja valymą, daro patikras, jei reikalinga, utilizuoja, keičia naujomis priemonėmis. Yra glimybė kolektyvinėje sutartyje numatyti, kad dalį išlaidų už asmens apsaugines priemones dengia darbuotojas tuo atveju, kai priemonė naudojama ne vien darbo metu ar darbo tikslais. Taip pat darbuotojas turi atlyginti žalą darbdaviui, jei asmens apsauginė priemonė tyčia sugadinama, pametama. Darbuotojai darbo metu išduotas asmens apsaugines priemones privalo dėvėti dirbdami tuos darbus, kuriuose yra pavojus susižeisti ar kitaip nukentėti ir asmens apsauginė priemonė nuo to apsaugo ar sumažina riziką to pavojaus išvengti. Asmens apsauginės priemonės parenkamos darbdavio ir darbuotojų atstovų susitarimu, įvertinus darbo vietos ar pobūdžio kenksmingus, pavojingus veiksnius. Apsauginės priemonės išduodamos darbdavio ir darbuotojų atstovų numatytam terminui, kuris įvertinamas konkrečiai pagal darbo specifiką, intensyvumą ir pan., gali būti išduodamos tol, kol susidėvės (taps nebetinkamos naudoti, neatliks apsauginės funkcijos), tada keičiamos naujomis arba asmeninės apsaugos priemonės naudojimo instrukcijoje numatytam terminui. Asmens apsauginės priemonės privalo atitikti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 69 patvirtintą techninį reglamentą "Asmeninės apsauginės priemonės".

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *