Eksperimentas su GPS sekiu: ar atpažinsite save?

Ne būtinai GPS seklys naudotinas tik slaptiems kėslams ir sekimui, kai siekiama išsiaiškinti kažką nedoro. Labai dažnai šis dalykas gali būti panaudojamas ir įvairiems socialiniams eksperimentams. Štai vienas iš jų: GPS seklys buvo to nežinant sumontuotas eksperimento dalyviams. Tai buvo moksleiviai mokykloje. Vėliau jiems buvo leista pasižiūrėti įvairias susektas trajektorijas, ir pasirinkti, kuri iš jų yra kiekvieno jų. Tačiau dauguma moksleivių negalėjo atskirti ir pasakyti, kur kieno judesiai. Štai keletas eksperimento dalyvių judesių, kuriuos susekė vietą nurodanti GPS įranga.

1 eksperimento dalyvis

GPS įrenginiaiŠis dalyvis atvyko į mokyklą be 5 minučių aštuonios ir pirmiausia leidosi į rūbinę. Tą darė labai greitai, matėsi, kad judesiai yra paskubomis. Bėgo į persirengimo kambarėlį ir ten pasikabino savo drabužius. Tuomet bėgtuke buvo bėgama į kabinetą, esantį pirmame aukšte. Atsisėsta į suolą ir ten prasėdėta visą pamoką. Po 45 minučių šis eksperimento dalyvis, kaip rodo jo GPS seklys, vienas pirmųjų išbėgo iš klasės ir pasuko į lauką. Tuomet lauke lėtu žingsniu, šiek tiek vingiuojant į šalis, tarsi stebint, ar niekas nesiveja, buvo patraukta už transformatorinės. Ten prastoviniuota šiek tiek judant apie 6 minutes. Paskui labai greitai parbėgta į mokyklą. Parbėgta prie kitos klasės, kur dar reikėjo šiek tiek palaukti, klasė buvo užrakinta. Paskui lėtai įeita į klasę. Po 10 minučių lėtai išeita į tualetą, tačiau būta ne tik tualete, bet ir nueita iki lauko durų, ten praleista 30 sekundžių nežymiai judant, tarsi su kažkuo bendraujant, ir vėl apsisukta, greitai paskubomis grįžta į klasę. Prasidėjus pertraukai, bėgte nubėgta į valgyklą ir užsiimta eilė prie maitinimo. Atstovėjus eilę, atsisėsta prie stalo, prie kurio šis dalyvis sėdi visada. Paskui pavalgius nusinešti indai ir nueita į klasę. Pasibaigus pamokai, eita vėl iki transformatorinės, ten praleista kelios minutės, o paskui patraukta iš mokyklos teritorijos.

2 eksperimento dalyvis

Toliau skaityti „Eksperimentas su GPS sekiu: ar atpažinsite save?”